Przedszkole jako miejsce do rozwoju ciekawości i fantazji dziecka

Przedszkole to miejsce, gdzie maluch dowiaduje się wielu nowych tematów, pozyskuje wiedzę, kreuje i eksperymentuje. W przedszkolu potomek może się dobrze bawić, rozwijać ciekawość i fantazję. Jest w stanie nauczać się niezależności nie jedynie przy ubieraniu się, pożywieniu, ale również w podejmowaniu postanowień i radzeniu sobie z problemami.

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych z Warszawy
Napisał: Russell Stringfield
Na podstawie: http://www.flickr.com
Przedszkole Warszawa Ursus ma na celu kształtowanie relacji z innymi maluchami. Znaczenie grupy rówieśników jest duże, to w niej dziecko doświadcza różne uczucia, postanowienia, działania. To w niej doznaje pierwszych zwycięstw i klęsk. Istota ludzka od najmłodszych lat pragnie więc grupy, żeby się w całości kształtować.
Zintegrowane projekty adresowane do malutkich dzieci mają ogromne przesłanie dla ich postępu intelektualnego i psychospołecznego. Obecnie mówi się wiele o niepełnosprawności i osobach niepełnosprawnych. O konieczności wspierania, tolerancji i społecznej aprobaty. Natomiast cały proces włączania osoby niepełnosprawnej do społeczeństwa nie zaczyna się w szkole, ani na rynku pracy, tylko już w najmłodszych latach, w wieku przedszkolnym.

Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych Warszawa obok zwykłych zajęć wychowawczo-dydaktycznych dostarcza codzienną terapię przystosowaną do indywidualnych wymogów i możności malucha, podwyższoną opiekę psychopedagogiczną w formie specjalnych zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, także innych o charakterze terapeutycznym. System oświaty gwarantuje pociechom niepełnosprawnym pobieranie wykształcenia we wszelkich rodzajach oddziałach. W każdej jednostce, do jakiej uczęszcza dziecko niepełnosprawne, dyrektor, także załoga wychowawcza zobowiązana jest do stworzenia należytych warunków lokalowych, dostosowanych do potrzeb dziecka, również zadbać o indywidualne programy terapeutyczne i rewalidacyjne. Niezależnie od jednostki na jaką zdecydują się opiekunowie dziecka niepełnosprawnego, powinni spodziewać się najlepszej opieki i pomocy ze strony terapeutów, pedagogów, także dyrekcji.

Rodzice dziecka niepełnosprawnego winni zdecydować się na takie przedszkole, gdyż obejmuje ono specjalistyczną opiekę nad pociechami z dysfunkcjami sprzężonymi, dziećmi z dziecięcym porażeniem mózgowo-rdzeniowym i zapewnia kompetentną pieczę każdemu maluchowi.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-08-14 02:33:15