Prace pisemne na studiach – jak je pisać, by uzyskiwać rzeczywiście satysfakcjonujące oceny?

Studia to naprawdę ważny czas w życiu wszystkich młodych ludzi, który powinien przygotowywać do owocnej pracy zawodowej. Zaliczenie niektórych przedmiotów bazuje na napisaniu prac na zadany przez wykładowcę temat. Zakończeniem studiów licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich również jest pisemna praca, czasami wymagająca zrealizowania przez studenta badań. W jaki sposób zaplanować pisanie tego rodzaju prac, bez względu na konieczną objętość lub tematykę, żeby zdążyć w terminie oraz mieć pewność, że praca będzie prezentowała zadowalający poziom?


mieszkanie - fotogram
Napisał: You Tube - Tomasz Szafarek
Na podstawie: http://www.flickr.com
mieszkanie - tableau
Napisał: You Tube - Tomasz Szafarek
Na podstawie: http://www.flickr.com
W pierwszej kolejności, należy zacząć od ustalenia tematu, jeśli wykładowca ich nie rozdzielił. Naturalnie, zawsze wskazane jest kierować się własnymi zainteresowaniami, wtedy bowiem praca może okazać się ogromną przyjemnością. Nieco odmiennie będzie wyglądało pisanie prac zaliczeniowych, jakie przeważnie posiadają kilka bądź kilkanaście stron, od stworzenia pracy, która ma być zwieńczeniem wszystkich lat studiów, jak między innymi praca magisterka.

Podobne zadanie pełnią współcześnie również prace inżynierskie. Jeśli już ustaliło się temat, można zebrać bibliografię. Dużą pomocą w tym przypadku jest biblioteka, zwłaszcza większa, chociażby akademicka. Na szczęście, kategoryczna większość bibliotek jest otwarta do faktycznie późnych godzin i funkcjonuje w weekendy, wobec czego skorzystanie z ich zasobów jest dla studenta dużo prostsze. Przygotowując bibliografię można przynajmniej powierzchownie zapoznać się z tematyką wybranych książek, aby następnie móc wrócić do konkretnych rozdziałów.


Jeżeli bibliografia jest już gotowa i ma się przynajmniej szczątkowe informacje na wybrany temat, można przystąpić do planowania szkieletu pracy, czyli określania tematyki wszystkich rozdziałów, w przypadku prac dyplomowych albo podpunktów, jeśli chodzi o prace zaliczeniowe. Warto zapisać je na kartce, by następnie mieć możliwość prościej dopasować odpowiednią treść. Oczywiście zwieńczeniem całej pracy jest skontrolowanie jej pod kątem poprawności językowej. Nie mogą się w niej znajdować jakiekolwiek błędy ortograficzne bądź składniowe.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-02-02 13:51:06